Протидія корупції

Повідомлення про корупцію: електронна пошта для повідомдень —  anticor22@ukr.net

Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про забобігання корупції», які можуть бути перевірені.

— Антикорупційна програма

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ