Підрозділи

Централізована бухгалтерія

Основні функції

 • Забезпечення фінансового та податкового обліку, організація платежів:
 • організація бухгалтерського та податкового обліку з використанням програмного комплексу ІС ПРО, складання та подання фінансової та податкової звітності у відповідності до концептуальної основи ведення обліку на підприємстві
 • ведення обліку у відповідності до вимог законодавства щодо обліку доходів та витрат по кожному окремому будинку
 • своєчасний перерахунок податків та зборів і обов’язкових платежів
 • організація отримання бюджетних асигнувань, контроль за цільовим використанням грошових коштів, складання та подання планів, документів та звітів щодо бюджетного фінансування

 

Планово-економічний відділ

Основні функції

 • Управління фінансовими потоками (підготовка і погодження календаря виплат). Контроль бюджетних параметрів при здійсненні платежів.
 • Організація управлінського обліку
 • Забезпечення бюджетного планування та прогнозування
 • Моніторинг та аналіз фінансових показників по кожному напрямку діяльності підприємства
 • Моніторинг фінансових результатів діяльності в розрізі кожного окремого будинку та організація перерахунків мешканцям у зв’язку з ненаданням послуг
 • Тарифоутворення (розрахунок нових тарифів, коригування існуючих, складання калькуляцій)

 

Відділ постачання, матеріального забезпечення та транспорту

Основні функції

 • Формування потреби в матеріалах (збір заявок на закупівлю, складання та погодження планів закупівель)
 • Організація закупівель та своєчасне постачання матеріальних ресурсів відповідно до узгодженої потреби в ТМЦ
 • Забезпечення облік та зберігання ТМЦ
 • Контроль за цільовим використанням ТМЦ

 

Відділ по роботі зі зверненнями громадян та виконання доручень

 Основні функції

 • Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для споживачів послуг підприємства через розміщення об’яв на інформаційних дошках в під’їздах житлових будинків та контроль за розміщенням
 • Оприлюднення результатів інформаційно-роз’яснювальної роботи, новин та нормативно-правової бази діяльності підприємства через засоби масової інформації місцевого значення та інформаційні портали органів місцевої влади, вжиття заходів щодо підтримання інформації в актуальному стані
 • Написання статей на теми житлово-комунального господарства для інформаційних листівок
 • Організація взаємодії з підприємством, що надає поліграфічні послуги: організація та контроль за друком, доставкою та отриманням структурними підрозділами інформаційних листівок
 • Формування та підтримка позитивного іміджу підприємства в ЗМІ, відгуки на критичну інформацію в ЗМІ та інтернет-ресурсах
 • Надання аргументованих усних консультацій та письмових відповідей   мешканцям району м. Києва щодо особливостей нарахування за житлово-комунальні послуги, тарифів на житлово-комунальні послуги, причин та підстав здійснення перерахунку
 • Організація процесу діловодства:
 • одержання та відправка службової документації поштою;
 • одержання та відправка службової документації через електронну програму документообігу «АСКОД»;
 • щоденна реєстрація поточної службової кореспонденції, звернень громадян;
 • видача службової кореспонденції у відповідні відділи та підпорядковані підрозділи на виконання;
 • реєстрація наказів та розпоряджень стосовно основної діяльності підприємства, доведення їх до виконавців;
 • доведення методичних, нормативних та керівних матеріалів по організації діловодства до відому працівників підприємства;
 • ведення протоколу нарад, що скликає керівництво, доведення його до відома та до виконання;
 • організація роботи по веденню справ для їх підготовки та передачі в архів.
 • контроль за дотриманням вимог Інструкції з діловодства при оформленні документів: службової кореспонденції, розпорядчої документації, відповідей на звернення громадян, тощо.
 • Організація інформування виконавців щодо звернень споживачів
 • Контроль за виконанням звернень, та правильним документальним оформлення зворотного зв’язку споживачам
 • Контроль за веденням обліку та статистики звернень споживачів та їх виконання
 • Координація роботи, що пов’язана з аналізом показників, що впливають на рейтинг району (аналіз проведеної роботи, планування та контроль за впровадження можливих шляхів покращення показників)

Начальник штабу цивільного захисту – 1 чол.

Основні функції

 • Планування та виконання заходів з ЦО спільно з відповідною службою району
 • Участь у створенні та підготовці формувань ЦО (спеціалізованих – на мирний час та невоєнізованих – на особливий період)
 • Організація роботи структурними підрозділами ЖЕД та Керуючий центр в ході виконання завдань ЦО;
 • Організація забезпечення необхідними матеріально-технічними засобами (в тому числі контроль за станом бомбосховищ), технікою та оснащенням структурні підрозділи ЖЕД та Керуючий центр в ході виконання завдань ЦО;
 • Організація необхідної взаємодії з органами управління, іншими службами цивільної оборони району;
 • Підготовка та подання   керівнику ЦО району пропозицій для прийняття рішень на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
 • Забезпечення виконання аварійних та інших невідкладних робіт, пов’язаних ЦО;
 • Участь у проведенні та забезпеченні евакуації населення;
 • Планування та виконання заходів щодо переведення служби зі стану мирного часу на стан особливого періоду
 • Участь в організації заходів з питань оборонної та мобілізаційної роботи.

Відділ кадрів

Основні функції

 • Ведення кадрового адміністрування згідного чинного законодавства
 • Підбір персоналу
 • Проведення атестації співробітників
 • Організація навчання для підвищення кваліфікації та згідно вимог чинного галузевого законодавства, формування кадрового резерву

Відділ по обслуговуванню комп’ютерних систем

Основні функції

 • Організація забезпечення всіх структурних підрозділів необхідними ресурсами (оргтехнікою, комп’ютерною технікою, канцелярськими товарами)
 • Організація та впровадження модернізації техніки та програмного забезпечення

Технічний відділ

Основні функції

 • Забезпечення планування, організації та контролю за виконанням технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання, каналізації
 • Взаємодія з обслуговуючою організацією та контроль за виконанням технічного обслуговування ліфтів та оперативно — диспетчерської системи (планування, організація та контроль за експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом ліфтового обладнання, ОДЗ, аналіз виконання робіт, юридичний супровід).
 • Організація енергозабезпечення житлового фонду, контроль за безперебійною роботою устаткування, контроль за веденням технічного паспорту енергетичного господарства підприємства. Контроль за виконанням графіків технічного обслуговування і ремонту електрообладнання структурними підрозділами підприємства та обслуговуючими організаціями. Оформлення актів на списання енергоустаткування.
 • Організація та контроль за роботою по підготовці житлового до опалювального сезону, контроль оформлення паспортів та актів готовності житлового та фонду до зими

 

Відділ ремонтів та нагляду за безпечною експлуатацією будівель

Основні функції

 • Планування поточних та капітальних ремонтних робіт в житловому та нежитловому фонді.
 • Організація та проведення робіт з поточного ремонту із залученням підрядних організацій та власними силами (Централізована ремонтно-будівельна бригада).
 • Юридичний супровід взаємодії з підрядними організаціями, контроль за виконанням робіт згідно проектно-кошторисної документації, перевірка якості виконаних робіт.
 • Проведення аналізу ефективності використання коштів, підготовка звітності та подальшого корегування плану. Ведення обліку виконаних робіт з поточного ремонту та капітального ремонту
 • Організація збору інформації для розробки заходів цільових бюджетних програм на капітальні ремонти житлового та нежитлового фонду

 

Відділ з нагляду за станом та утриманням будинків, споруд і прибудинкової території

Основні функції

 • Організація та контроль за проведення робіт з прибирання прибудинкової території та сходових клітин (щоденне виконання робіт, організація проведення сезонних заходів)
 • Організація робіт з поточного ремонту об’єктів благоустрою
 • Взаємодія з підрядною організацією – перевізником сміття (побутових, великогабаритних, рідких відходів), узгодження графіків виконання робіт, контроль за виконанням умов договору, проведення аналізу, корегування, узгодження об’ємів щодо виконаних робіт
 • Взаємодія з підрядною організацією, що спеціалізуються на роботах з проведення дератизації і дезінсекції. Організація проведення робіт та контроль за їх виконанням. Юридичний супровід виконання робіт.
 • Організація виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж і запобігання виникнення аварій
 • Організація роботи по проведенню оглядів житлових будинків
 • Ведення обліку будинків, споруд та їх технічних характеристик
 • Організація прийняття на баланс та обслуговування підприємством житлового фонду та завершених будівництвом об’єктів

 

Відділ охорони праці

Основні функції

 • Організація та контроль з проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві
 • Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень, розділу «Охорона праці» колективного договору.
 • Інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства з питань охорони праці
 • Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничого травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів
 • Проведення перевірок всіх підрозділів по дотриманню працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, виконання заходів, передбачених планами, програмами, колективним договором та надання приписів для усунення виявлених недоліків з охорони праці
 • Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці
 • Організація та контроль за проведенням попередніх (періодичних) медоглядів працівників в медичних закладах
 • Забезпечення та контроль наявності в підрозділах нормативно-правових актів (інструкцій, положень) , що діють в межах підприємства,спеціальних журналів, посібників, наглядних матеріалів з цих питань
 • Участь в організації проведення атестації робочих місць за умовами праці за участю спеціалізованої організації, контроль виконання заходів за наслідками атестації
 • Організація та контроль за проведенням інструктажів, навчання працівників з питань охорони праці на підприємстві та в учбових закладах, участь в комісії по перевірці знань з питань охорони праці працівників
 • Організація та контроль за своєчасним проведенням випробувань і технічних оглядів засобів індивідуального захисту, електрообладнання, електроінструментів, вогнегасників за участю спеціалізованих організацій
 • Контроль за забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними засобами, санітарно-побутовими приміщеннями
 • Організація та участь в комісії по проведенню розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві за участю представників державних органів нагляду.

Відділ юридичного забезпечення

Основні функції

 • Підготовка документації та підписання договорів оренди. Підписання договорів на відшкодування витрат балансоутримувача.
 • Проведення нарахувань орендної плати та відшкодування витрат орендарям та власникам нежитлових приміщень в житловому фонді та нежитлових будівлях
 • Організація роботи зі збору платежів
 • Контроль за ефективністю використання приміщень комунальної власності переданих в оперативне управління Департаментом майна КМДА
 • Контроль за виконанням орендарями умов договору: цільове використання приміщень, наявність договорів страхування, контроль за незаконним переплануванням, контроль за наявністю чи відсутністю неузгоджених суборендарів тощо.
 • Забезпечення нагляду за технічним станом нежитлових будівель (приміщень) та їх інженерного обладнання, в тому числі підготовка до експлуатації в осінньо-зимовий період
 • Організація взаємодії з організаціями, що надають послуги з забезпечення підконтрольних будівель (приміщень) енергоресурсами, здійснюють технічне обслуговування внутрішньо будинкових інженерних комунікацій
 • Організація проведення технічного обслуговування внутрішньо будинкових мереж та інженерного обладнання
 • Проведення планових та позапланових оглядів нежитлових будівель (приміщень), їх інженерного обладнання та прибудинкової території
 • Участь в плануванні та контроль за виконанням ремонтних робіт в нежитловому фонді
 • Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів підприємством, їх посадовими особами та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків
 • Забезпечення відповідності чинному законодавству проектів нормативно-правових, розпорядчих та інших актів органів виконавчої влади
 • Договірне забезпечення на підприємстві
 • Організація тендерних закупівель та подання відповідної звітності
 • Забезпечення претензійно-позовної роботи
 • Ведення обліку квартир поточного звільнення та службового житла
 • Управління ризиками
 • Захист прав і законних інтересів підприємства в судових органах
 • Організація та проведення претензійно-позовна роботи з заборгованістю мешканців (аналіз заборгованості, підготовка документів до суду, участь в судових засіданнях, контроль за виконанням рішення суду)
 • Організація та проведення претензійно-позовної роботи з юридичними особами (аналіз заборгованості, підготовка документів до суду, участь в судових засіданнях, контроль за виконанням рішення суду)

«Структурний підрозділ Обслуговуюча дільниця»

Основні функції

 • Організація та контроль за виконанням робіт з прибирання прибудинкової території та сходових клітин
 • Контроль підрядної організації з виконання робіт по вивезенню побутових відходів, проведення дератизації, дезінсекції
 • Освітлення місць загального користування, підвалів
 • Організація та контроль за виконанням робіт з технічного обслуговування конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації
 • Організація робіт та контроль за виконанням робіт підрядними організаціями, Централізованою ремонтно-будівельною дільницею та службою оперативного реагування з:
 • технічного обслуговування ліфтів(контроль за проведенням технічного обслуговування ліфтів, контроль ведення паспортів на ліфти, журналів проведення ТО електромеханіками,аналіз простою ліфтів, участь в комісійних обстеженнях та оформлення документів для перерахунку споживачам, ведення звітності щодо роботи системи диспетчеризації з кабіни ліфта, ведення звітності щодо роботи ліфтового обладнання)
 • поточного ремонту конструктивних елементів внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації і технічних пристроїв
 • обслуговування димовентиляційних каналів
 • технічного обслуговування та поточного ремонт системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також внутрішньобудинкових інженерних систем в разі їх наявності
 • контроль усунення аварійних ситуацій
 • Організація та проведення робіт по підготовці житлового та нежитлового фонду до зимового періоду
 • Організація виконанням робіт з технічного обслуговування і ремонту електрообладнання в житловому фонді
 • Контроль за технічним станом систем протипожежної автоматики та димовидалення, систем вентиляційних каналів
 • Організація роботи по взаємодії зі споживачами послуг (виконання звернень)